QZX363C6V8-7-F

品牌/厂商:Diodes

分类 :稳压二极管 PDF下载

搜参数-规格参数右侧上方展位

QZX363C6V8-7-F型号参数

品牌 Diodes 封装形式 SOT-363
稳压电压 6.8V 功率 200mW

QZX363C6V8-7-F型号供应商

供应商 库存数量 厂商 批号 封装 仓库 操作
深圳市华蔼科技有限公司 9000 DIODES/美台 2015PB SOT-363 深圳
深圳市新亚洲电子市场新华荣电子商行 69000 DIDDES 13PB SOT363 深圳
深圳市金华信电子有限公司 60000 DIODES/美台 2019+PB SOT-363
深圳市宝利士科技有限公司 90000 DIODES/美台 19+ SOT-363 深圳
深圳市安亿电子有限公司 24000 DIODES/美台 18+ SOT-363
深圳市福田区汇丰伟业电子商行 89000 DIODES/美台 18+ SOT-363
上海贝顺电器有限公司 10000 Diodes/美台 2013
深圳市福田区杰达微电子商行(个体) 6755 DIODES/美台 1110+ SOT363 深圳
深圳市新亚洲电子市场立博电子展销柜(个体) 66000 DIODES/美台 2017+PB SOT-363 深圳
深圳市福田区新亚洲市场二期纳伟盛世电子经营部 3000 DIODES/美台 10+ SOT-363
LINKDUTY COMPANY LIMITED 176 XX
深圳市福田区信翊电子商行 16966 DIODES/美台 15+ SOT-363 深圳
深圳市福田区金潮丰电子商行 3000 DIODES/美台 11+ SOT-363 深圳
深圳市芯德润电子科技有限公司 568000 DIODES/美台 19+20+
深圳市汇盈圣电子有限公司 32000 DIODES/美台 19+ SOT-363 深圳

QZX363C6V8-7-F更多相似型号

型号 品牌 规格参数
BZT52C16Q-13-F Diodes Diodes_SOD-123_16V_370mW
DFLZ10 Diodes Diodes_PowerDI_10V_1W
BZX84C12TC Diodes Diodes_SOT-23_12V_350mW
BZX84C3V9TA Diodes Diodes_SOT-23_3.9V_350mW
BZX84C5V6TC Diodes Diodes_SOT-23_5.6V_350mW
DDZX9683-7 Diodes Diodes_SOT-23_3V_300mW
UFMMZ5238 Diodes Diodes_SOT-23_8.7V_330mW
ZMM5228B-7-F Diodes Diodes_Mini-MELF_3.9V_500mW
BZX84B6V8-13-F Diodes Diodes_SOT-23_6.8V_350mW
BZX84C51-Q-13-F Diodes Diodes_SOT-23_51V_350mW
BZT52C10LP Diodes Diodes_DFN_10V_250mW
BZT52C24Q-7-F Diodes Diodes_SOD-123_24V_370mW
MMSZ5225B-Q-13-F Diodes Diodes_SOD-123_3V_500mW
FMMZ5252TA Diodes Diodes_SOT-23_24V_330mW
FMMZ5257TC Diodes Diodes_SOT-23_33V_330mW
TZX11 Diodes Diodes_DO-35_11V_500mW
BZX84B6V8Q-13-F Diodes Diodes_SOT-23_6.8V_350mW
DDZ16B Diodes Diodes_SOD-123_15.645V_500mW
DDZX8V2CW Diodes Diodes_SOT-323_8.2V_200mW
BZT52C7V5LP-7B Diodes Diodes_DFN_7.5V_250mW
乐体育